Andorra

Time zone

oras UTC
Bandila
bansa Code ISO2
AD
Kontinente
Europa

Kalapit bansa

Application

Application

Oras-oras

pinagmulan

Bansa

Lungsod

target

Bansa

Lungsod

Conversion ng mga oras

oras pagkakaiba : oras